Energy Learning Community

Exentr heeft samen met Summa College, Avans Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven, LedDriven, Omines en Red Smart Grids een subsidie vanuit het Operationeel Programma Zuid Nederland ontvangen.

Doelstelling van het project is het tekort aan relevant en kundig opgeleide MBO, HBO en WO technici binnen de energiethema's bebouwde omgeving en slimme & duurzame mobiliteit terugdringen in de regio Zuid- Nederland met minimaal 100 medewerkers per jaar op korte termijn (binnen 3 jaar) en minimaal 300 medewerkers op middellange termijn door het opzetten van een Energy Learning Community ten einde technici relevant op te leiden, studenten in contact te brengen met het MKB, en nieuwe energie gerelateerde innovaties te ontwikkelen en versneld op de markt te brengen.