Onderscheidend vermogen

De aanpak voor veel vraagstukken binnen de energietransitie bestaat momenteel uit het ontwikkelen van op zichzelf staande (punt)oplossingen. Exentr is er echter van overtuigd dat de aanpak in veel gevallen moet starten met een systeemvraag die op te lossen is door verschillende puntoplossingen met elkaar te verbinden. Hierdoor kan de oplossing breder verspreid en opgeschaald worden. Daar zit de versnelling!

Primair proces

Fase 1:  Van systeemvraag naar conditionele order

Fase 2: Van pilot naar oplevering

1. Scouten: Exentr gaat op zoek naar passende vraagstukken aan de hand van agenda’s of beleid van provincies en gemeenten

2. Criteria check: 

  • Is het een vraagstuk met betrekking tot de energietransitie binnen de thema’s mobiliteit of gebouwde omgeving?

  • Is er sprake van een systeemvraagstuk wat leidt tot een systeemoplossing?

  • Is de systeemoplossing schaalbaar?

  • Heeft de uiteindelijk oplossing in potentie voldoende economische en maatschappelijke relevantie en impact in de energietransitie?
  • Is er uitzicht op een gewenste manier van financiering voor de ontwikkeling van pilots binnen het vraagstuk? 

3. Formuleren marktvraag en marktonderzoek

4. Formuleren van de voorwaarden van de systeemoplossing

5. Haalbaarheidstoets

  • Met een groep van mogelijke oplossingspartners wordt een eerste inschatting gemaakt van de haalbaarheid van het bereiken van een oplossing binnen de voorwaarden.

  • Er wordt een inschatting gemaakt van de hoogte van de kosten.

  • Er wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden om een mogelijk onrendabele top met subsidiegeleden of op andere manieren af te kunnen dekken.

6. Ondertekening conditionele order

8. Pilot ontwerpen en uitzetten

9. Consortia vorming

10. Ontwerp oplossingen

11. Selectie consortium en oplossingen

12. Ontwikkeling oplossing

13. Implementatie en oplevering