Onderscheidend vermogen 

De aanpak voor veel vraagstukken binnen de energietransitie bestaat momenteel uit het ontwikkelen van op zichzelf staande (punt)oplossingen. Exentr is er echter van overtuigd dat de aanpak in veel gevallen moet starten met een systeemvraag die op te lossen is door verschillende puntoplossingen met elkaar te verbinden. Hierdoor kan de oplossing breder verspreid en opgeschaald worden. Daar zit de versnelling!

 

Samenwerken


Exentr gaat op zoek naar de systeemvraagstukken door het identificeren van maatschappelijke vraagstukken en vervolgens het scouten en screenen van start- en scale ups, MKB en corporates die nieuwe innovaties op de markt willen introduceren. Kansrijke concepten worden versneld naar de markt gebracht door bedrijven te faciliteren met de kennis en inzet van het omvangrijke netwerk van Exentr. Bij de keuze voor een casus wordt met name gekeken naar de economische en maatschappelijke relevantie en impact.